megonky milosova

V lokalite Megoňky v nadmorskej výške 575 m sa nachádzajú prírodné pieskovcové útvary guľového tvaru – Kamenné gule. Pravidelné guľovité objekty asi v priemere 3 m boli objavené v roku 1988 pri ťažbe kameňa v lome Padyšák. Z geologického hľadiska je toto miesto jedným z najvýznamnejším na Slovensku a jedným z najväčších nálezísk kamenných gúľ v Európe.